Privacybeleid


1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is
Yolande Lippertz
Meschermolen 1
6245KD Eijsden Margraten
Nederland

tel: +31 (0) 6 5231 3064
email: info@meschermolen.nl

1.2.

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse.
Meschermolen bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meschermolen bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.


2. Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website oproept, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server stuurt.
Dit omvat de volgende informatie:

  • Datum en tijdstip van toegang

  • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt

  • Gebruikte browser

  • Besturingssysteem in gebruik

  • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.


3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.
Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u ze in bepaalde gevallen of voorgoed wilt uitsluiten. Elke browser beheert cookies op een andere manier. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4464209
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Vivaldi: https://help.vivaldi.com/nl/article/cookies/
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac


4. Contact

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier is te zien in het Formulaar. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen.
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek. Uw gegevens worden gewist als er geen reservering/boeking wordt gemaakt.


5. Gegevensverwerking voor de verwerking van uw boeking

Voor het afhandelen van uw aanvraag / boeking werken we samen met de volgende dienstverleners, die ons helpen bij de uitvoering van de boekingsprocedure. De persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven.

STARDEKK NV
Baron Ruzettelaan 25
8310 Bruges
Belgium

tel:+3250383868
customer.service@stardekk.be

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het reserveringssysteem en verwerkt in het kader van de contractverwerking.
Betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover informeren.


6. Diversen

6.1 Google-weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
Google LLC met het hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


7. Rechten van de betrokkene

7.1. Recht op informatie

De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide informatie- en interventierechten waarover wij u hieronder informeren:

Recht van toegang: U hebt het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de opslagtermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, een klacht bij een toezichthoudende autoriteit.

Recht op verwijdering: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder voor de nakoming van een wettelijke verplichting, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op gegevensoverdracht: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht van beroep: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.

7.2 Recht van bezwaar

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt indien u vragen of een klacht heeft voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benadert. Bel ons, schrijf ons een e-mail of een brief:

Yolande Lippertz
Meschermolen 1
6245KD Eijsden Margraten
Nederland

tel: +31 (0) 6 5231 3064
email: info@meschermolen.nl


8. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is afhankelijk van de respectieve wettelijke, fiscale bewaartermijnen. Na afloop van de termijn worden de desbetreffende gegevens gewist.


loading